När det gäller att dränera hus kan man gå tillväga på olika sätt och vi tittar på just ert hus för att ta fram den bästa lösningen. Vid en omdränering grävs marken runt huset upp i etapper för att inte riskera att underminera husgrunden. Därefter läggs en dräneringsslang i botten som sedan isoleras med en dräneringsduk och fylls med grus eller singel. För att skydda husgrunden används oftast en platonmatta som läggs mot väggen för att skapa en luftspalt och på så vis transportera fukten bort från väggen.

östuna-åkeri-dränering-Uppsala

Dränera hus – vi hjälper er genom hela processen

När vi jobbar med dränering i Uppsala är det mycket viktigt att grundarbetet blir ordentligt utfört. Vid allt dräneringsarbete använder vi oss därför av den senaste tekniken och de bästa materialen för våra uppdrag. När det behöver dräneras är det viktigt att alla dräneringsrör installeras korrekt för att de skall fungera optimalt och leda bort vattnet från huset. Dräneringsrören behöver sedan kompletteras med andra insatser, endast dräneringsröret gör inte mycket nytta. Det leder bort vattnet men skyddar inte huset mot fukt. Mot fukten krävs grus eller singel, eventuellt platonmattor eller annan isolering. När man lägger dräneringsrören är det viktigt att de har rätt lutning så att vattnet kan forsa genom röret och sedan komma till uppsamlingsbrunnen. Här är det också viktigt att det finns inspektionsluckor så att man kan kontrollera att rören inte täpps igen.

Vi utför professionell grävning och installation

Att grävningen utförs på ett riktigt sätt är av största vikt eftersom huset egentligen inte står på marken utan snarare i en grop i marken. Fraktas för stora mängder jord bort samtidigt riskerar man helt enkelt att huset rasar samman. Vi som arbetar med dränering i Uppsala har den kompetens ni behöver vid en omgrävning så att huset inte riskerar att förstöras. Beroende på vilken grund huset har krävs grävningsarbeten i olika omfattning. Ett hus med krypgrund kräver mindre grävningsarbete men även här är dräneringen viktig. Om vatten trycker upp eller rinner in måste man dränera krypgrund för att undvika fuktskador som kan sprida sig till resten av huset. Med rätt kunskap och till exempel platonmatta och dräneringsslang hjälper vi er att åtgärda problemet.

Brett utbud av tjänster

Vi har efter många år i branschen både den kunskap och erfarenhet ni behöver. Vare sig ni vill dränera hus eller krypgrund står vi till er tjänst. För oss står kundens behov i fokus och inga jobb är för stora eller för små för oss. Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen för era önskemål. Förutom dränering i Uppsala erbjuder vi följande:

  • Markarbeten
  • Fastighetsförvaltning
  • Frakt
  • Husgrunder
  • Grundisolering
  • Stenarbeten
  • Avloppsutredning
  • Stenspräckning

Få ett prisförslag för dränering i Uppsala

Vare sig ni planerar att bygga nytt eller göra en omdränering är ni alltid välkomna att ta kontakt med oss. Vi erbjuder en kostnadsfri offert där pris för dränering klart och tydligt framgår. Ni är även välkomna att ta en titt på våra referenser för att se vad tidigare nöjda kunder har sagt om oss. Vi svarar gärna på alla frågor ni kan tänkas ha och med vårt engagemang för ett väl utfört arbete är ni alltid i trygga händer hos oss.

Vi anlitade Östuna Åkeri & Entreprenad AB för att dränera och isolera vår källargrund.

Före arbetet startade kom vi överens om tidsplan och pris samt vad som skulle ingå och vad som eventuellt tillkommer. Under resans gång hade vi en mycket bra och tät dialog med både ”gubbarna” på plats och företagsledningen om sådant som kom upp och eventuellt behövde tas belut om. Det var aldrig något problem att ändra eller lägga till något under arbetets gång, de var mycket tillmötesgående och flexibla. Både tids- och prisramarna hölls och vi är mycket nöjda med resultatet. Både offert och faktura var väldigt tydliga och det var lätt att se vilka tilläggsarbeten som utförts och vad som kostat vad.

En kort tid efter avslutat arbete upptäckte vi att garaget sjunkit lite (under arbetet var de tvunga att gräva in under ett hörn på garaget) vilket fått till följd att garageporten inte riktigt går i lås. När vi anmälde detta kom de genast ut och rättade till felet helt kostnadsfritt. Helhetsintrycket blir en 5 på en 1-5 skala

– Anders