Om ROT-avdraget

Ett avdrag som sänker arbetskostnaderna rejält

Många svenska hushåll har nyttjat ROT-avdraget. Skattereduktionen, som uppkom på 1990-talet, infördes för att det skulle bli billigare och enklare att anlita seriösa företag med F-skattesedel vid renovering, om- eller tillbyggnad. När vi utför dränering eller ett annat markarbete kan du i flera fall nyttja ROT. En grundregel är att du måste äga och bo, helt eller periodvis, i den bostad där vi ska utföra arbetet. En annan förutsättning för att du ska kunna dra av 30 % av arbetskostnaderna är att du skattar i Sverige.

ROT-avdrag vid dränering och andra markarbeten

Det finns en rad markrelaterade arbeten som ger rätt till ROT-avdraget. Ett avgörande villkor är att arbetet ska ske i direkt anslutning till ditt hus. Dränering av din husgrund och de grävjobb detta medför, eller anläggning av avlopp är exempel på tjänster där du kan nyttja skattereduktionen. När du anlitar oss för dränering i Uppsala går vi noga igenom ditt projekt för att klargöra vilka moment som du kan få avdrag för.

Vi använder oss av fakturamodellen

När du anlitar oss för dränering i Uppsala och har rätt till ROT-avdraget så ser vi till att detta hamnar på din slutfaktura. Förfarandet är mycket enkelt för dig som kund då det är vi som sköter kontakten med Skatteverket. Vi svarar gärna på frågor om ROT, det finns även utförlig information på Skatteverkets hemsida.