stabil husgrund med dränering i Uppsala

Husgrunder

Alla husgrunder behöver en välfungerande dränering för att vara skyddade mot både grundvatten och smältvatten som kommer ovanifrån. En korrekt gjord dränering kan hålla i flera tiotals år, men behöver ses över med jämna mellanrum, och vid nybyggnationer är det viktigt att arbetet görs ordentligt från första början.

Vi på Östuna Åkeri & Entreprenad AB kan stå till tjänst när ni vill att en erfaren firma skall projektleda och genomföra er dränering i Uppsala och vi använder alltid produkter som är kvalitetstestade och har en lång livslängd.

Dränering i Uppsala som motverkar fuktskador

Om det rinner in vatten vid en krypgrund behöver denna alltid dräneras för att huset inte skall riskera att drabbas av fuktskador. Arbetet går till så att grunden friläggs genom att man gräver bort jorden runt omkring det, och därefter placerar man dräneringsrör som ligger längre ner än själva grunden. Vi placerar ut rören med en lutning så att vattnet leds åt rätt håll och därefter monterar vi platonmatta eller isoleringsskivor för att skydda grunden. När allt är monterat och när geotextilduken är placerad korrekt fyller vi ut marken och säkerställer att även ytan har rätt lutning.

Vi dränerar alla slags husgrunder i Uppsala

Vi kan dränera krypgrund och övriga husgrunder såväl på större som mindre fastigheter, samt på garage.

  • Vi säkerställer att vattnet leds bort från byggnaden på ett effektivt sätt
  • Det yttersta lagret närmast markytan fyller vi med matjord eller grus
  • Vi kartlägger och planerar hela arbetet innan vi påbörjar grävning

Vi erbjuder alltid ett bra pris för dränering

Vi kan göra ett besök på er tomt för att därefter ge en offert som innehåller vårt pris för dränering. I det kostnadsförslag ni får ta emot kommer alla kostnader vara inräknade och vi adderar aldrig några dolda avgifter. Om vi anlitas av privatpersoner är det möjligt att nyttja ROT-avdraget för att därmed sänka de arbetskostnader vi debiterar med 30%. I sådana fall drar vi av det belopp ni har rätt till på fakturan.

Om ni vill att vi ser över era husgrunder i Uppsala är ni välkomna att ta kontakt med oss!